Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

“Trainers against discrimination”

“Trainers against discrimination”

“Trainers against discrimination”

 

W 2015 roku INPRO współpracowało z Creative Development Center (CDC) w ramach projektu pt. “Trainers against discrimination”. Projekt składał się z czterech etapów.

Pierwszy etap był szkoleniem przygotowawczym dla koordynatorów projektu i miał miejsce w Berlinie w Niemczech w lipcu 2015, spotkanie trwało 4 dni. Następnie, od 9 – 16 września 2015 wszyscy uczestnicy projektu spotkali się w Rustavi, w Gruzji aby uczestniczyć w szkoleniu dla pracowników młodzieżowych. Program skupiał się wokół rozwijaniu umiejętności uczestników i ich kompetencji międzykulturowych, a także stworzeniu gry symulacyjnej poruszającej sproblem dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na przynależność do mniejszości narodowych.


Po szkoleniu, stworzone gry symulacyjne wykorzystaliśmy w pracy w środowisku lokalnym, w którym każdy z uczestników przeprowadził przygotowane scenariusze. Na koniec uczestnicy projektu ponownie spotkali się w listopadzie 2015, tym razem w miejscowości Split w Chorwacji, aby podzielić się ich doświadczeniami, dobrymi i złymi praktykami oraz wyzwaniami jakimi musieli stawić czoła jako moderatorzy zaprojektowanych gier.

Projekt stworzył unikalną możliwość wyposażenia uczestników w umiejętności tworzenia gier symulacyjnych jako potężnego narzędzia w walce z dyskryminacją.

 

                                                                                      Zobacz zdjęcia z tego projektu!