Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą międzynarodowych przyjaciół, których ścieżki przecięły się przy realizacji wspólnych inicjatyw.

Zaangażowani w działalność trzeciego sektora, doświadczeni jako wolontariusze, koordynatorzy inicjatyw i zarządzający organizacją, podjęliśmy decyzję o zawiązaniu własnego stowarzyszenia.

Wierzymy, że powodzenie naszych działań tkwi w umiędzynarodowieniu naszego zespołu. Praca przy projektach utwierdziła Nas w przekonaniu, że różnorodność kulturowa istotnie kształtuje nasze postawy i odświeża spojrzenie na społeczność lokalną.

Naszą misją jest podnosić wiarę w to, że międzynarodowe inicjatywy stanowią wartość dodaną i przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Inicjatywy Stowarzyszenia INPRO skupiają się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez nasze projekty i warsztaty staramy się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych kręgów kulturowych, ale także reprezentujących różnorodność pod względem pochodzenia, wieku jak również podglądów i wierzeń. Nasze działania mają na celu realizację poza formalnych programów edukacyjnych najwyższej jakości. Tworzymy międzynarodowe środowisko, jak i zapewniamy przestrzeń do indywidualnego rozwoju jednostek. Otwieramy na dialog na tematy lokalne, narodowe i międzynarodowe. Prowadzimy również działania w zakresie integracji cudzoziemców mieszkających w Rzeszowie ze społecznością lokalną.