Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”
(+48) 721 109 179     office@goinpro.org

„Turn ONline” to długoterminowy projekt dotyczący promowania narzędzi cyfrowych i aktywizmu online wśród organizacji młodzieżowych, szczególnie tych, którzy pracują na rzecz praw człowieka. Został on koordynowany przez organizację iWith.org z Barcelony (Hiszpania) we współpracy z INPRO i kilkoma innymi organizacjami z całej Europy. Podczas realizacji projektu (wrzesień 2017 – kwiecień 2019) badaliśmy, dzieliliśmy się dobrymi praktykami, poznawaliśmy i tworzyliśmy materiały edukacyjne w następujących obszarach: zarządzanie cyfrowe, komunikacja online, narzędzia cyfrowe do edukacji nieformalnej i aktywizm online.

Aby osiągnąć cele projektu, zrealizowano następujące działania:

– Badania terenowe i analiza źródeł zastanych nad wykorzystaniem narzędzi cyfrowych do zarządzania młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi.

– Platforma internetowa „Bądź cyfrowy – bądź skuteczny”.

– Wytyczne cyfrowe „Jak nagłaśniać projekty młodzieżowe promujące pokój i prawa człowieka”.

– Wytyczne cyfrowe „Cyfrowe narzędzia do edukacji pozaformalnej”.

– Szkolenie „Cyfrowe narzędzia do nieformalnej edukacji” na Węgrzech.

– Szkolenia dotyczące aktywizmu online w Bułgarii.

– MOOC – masowy kurs online na temat aktywizmu online.

– Konferencja „Strategie komunikacji dla młodzieżowych organizacji pozarządowych”.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową projektu  i profil projektu na Facebooku.

Projekt jest finansowany z programu Erasmus Plus w ramach sektora młodzieżowego – partnerstwa strategiczne.