Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”
(+48) 721 109 179     office@goinpro.org

Kiełki kultury

“Sprouts of Culture” był projektem dofinansowanym przez program Erasmus+, w ramach którego zorganizowaliśmy wymianę młodzieżową w Horažďovicach, Czechy. Głównym facylitatorem zajęć była Elsa Daniels, a towarzyszyła jej, jako moderator Aleksandra Kabala. Program był również wspierany przez przez zespół liderów i koordynatorów projektu.

W projekcie wzięło udział 26 uczestnikom, była to młodzież poniżej 30 roku życia, której towarzyszyli liderzy drużyn bez limitu wieku. Dzięki zaplanowanym zajęciom, młodzież nabyła wiedzę na na temat polityki produkcji jedzenia i zrównoważonego rozwoju, odpadów żywieniowych i celów zrównoważonego rozwoju wytyczonych przez ONZ. Była to okazja, aby zastanowić się nad własnymi nawykami w zakresie konsumpcji żywności oraz zdobyć wiedzę na temat permakultury lub rozwoju społeczności poprzez gastronomię. Podczas wymiany zachęcaliśmy uczestników, aby chętnie i często angażowali się w lokalną politykę, która wpływa na zarządzanie żywnością i przeciwdziałanie marnotrawstwa.

 

Trenerzy i moderatorzy koncentrowali się na dostarczeniu konkretnej wiedzy używając edukacji nieformalnej, poprzez pracę w grupach jak i także pracę indywidualną, organizując także sesje na zewnątrz oraz duże dyskusje w grupach. Podczas zajęć uczestnicy nauczyli się lepiej rozumieć złożoność produkcji jedzenia i artykułów spożywczych. które konsumują. Dzięki temu łatwiej im było dostrzec powiązanie pomiędzy osobistymi nawykami a stanem zdrowia i jakością życia.

Uczestnicy udoskonalili także swoje kompetencje miękkie. Nauczyli się jak lepiej pracować w zespole, jak używać swojej wiedzy i jak najwięcej się nauczyć podczas zajęć. Młodzież rozwijała swoje umiejętności w przemawianiu publicznym, efektywnego stosowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej, słuchania, sztuki perswazji i innych umiejętności przydatnych dla nich. Dzięki realizacji małych inicjatyw, nauczyli się także podstawowego zarządzania projektem,

Projekt zakończył się sukcesem, odzwierciedlając dobrą współpracę między dwoma organizacjami koordynującymi: Dům dětí a mládeže Horažďovice oraz Stowarzyszeniem Projektów Międzynarodowych „INPRO” z Rzeszowa, wspieranym przez kolejnych 3 międzynarodowych partnerów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch.

 

 

Partnerzy projektu:

Dům dětí a mládeže Horažďovice

International Projects’ Association „INPRO” from Poland

Associazione Young Effect

Asociacion INTERCAMBIA

Cultivate Cornwall

 

Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam realizację tego projektu!