Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Sprouts of Culture 2.0

31 uczestników spotka się w czeskim mieście Horažďovice już we wrześniu 2019, aby wziąć udział w wymianie młodzieży Sprouts of Culture 2.0. Jest to druga edycja naszego projektu, realizowanego we współpracy z Domem dzieci i młodzieży w Horažďovicach i trzema innymi partnerami.

Celem  projektu jest zainicjowanie komunikacji transgranicznej na temat, który choć współczesny, ma korzenie w przeszłości. Chcemy zapoczątkować dyskusję pomiędzy młodymi ludźmi z różnych krajów europejskich na temat produkcji żywności i tego jak żywność może być wykorzystana jako narzędzie w dialogu międzykulturowym. Projekt zwraca uwagę na trudności z jakimi zmagają się lokalni producenci na terenie Horažďovic, ale także na poziomie regionalnym.

Podczas aktywności będą wykorzystywane metody edukacji pozaformalnej takie jak warsztaty, odgrywanie scenek, studia przypadków, dyskusje, burza mózgów i inne. Metody te okazują się być najbardziej skuteczne i sprawiają, że młodzi ludzie chętnie biorą udział w warsztatach, otwierają się na innych, mogą spojrzeć na dane tematy z innej perspektywy, wyrobić sobie własną opinię, nie oceniając przy tym innych. Warsztaty będą oparte na wprowadzeniu przyjaznej atmosfery i aktywnym zaangażowaniu uczestników w całą wymianę młodzieżową, czyniąc  proces uczenia się bardziej efektywnym i udanym. Projekt będzie prowadzony w języku angielskim, dlatego nasze zespoły składają się z młodzieży, która zna ten język w stopniu pozwalającym na swobodne mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie.