Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Miedzynarodowe

Międzynarodowe doświadczenia INPRO 

Działalność w naszym Stowarzyszeniu to nie tylko lokalne inicjatywy. Nasz zespół regularnie uczestniczy w zagranicznych seminariach, szkoleniach i projektach. To inwestycja w nasze kadry, która nie tylko niebywale rozwija naszych członków, ale również pozwala poszerzać naszą sieć międzynarodowych kontaktów z nowymi partnerami. Dzięki wsparciu finansowemu programu Erasmus Plus koszty uczestnictwa w projekcie ( w tym podróży, zakwaterowania i wyżywienia) są pokryte przez organizatorów.

Nadchodzące projekty:

United for Better Results | La Moule, Gwadelupa – luty 2018

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” jest partnerem organizacji ECLAT w ramach wymiany młodzieży pod hasłem“United for Better Results“.  Celem wymiany jest podniesienie wśród młodzieży uczestniczącej świadomości na temat aktywności obywatelskiej oraz zaznajomienia ich z międzynarodowymi możliwościami jakie obecnie czekają na młodych ludzi. Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Wymiana młodzieży odbędzie się w miejscowośći Le Moule,Gwadelupa (Francja) w lutym 2018 i potrwa 14 dni.  Read more...


 Minione projekty:

 

Youth Workers for More Inclusive Europe | Armenia, czerwiec 2017

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” było partnerem organizacji APY Armenia Progressive Youth w ramach projektu “ Youth Workers for More Inclusive Europe”. Szkolenie skierowane było dla pracowników młodzieżowych i ma na celu poszerzyć wiedzę na temat realizacji jakościowych projektów europejskich zapewniających  równy i sprawiedliwy dostęp oraz  możliwości aktywnego uczestnictwa młodzieży. Projekt zostal finansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Szkolenie odbyło się w dniach 19 – 25 czerwca 2017 in Erywaniu, Armenia. Read more...


  

Wake up. Act. Change | Tõstamaa, Estonia 2017

Stowarzyszenie INPRO było partnerem organizacji MTÜ Kalliralli w ramach projektu “ Wake up. Act. Change”.  Celem projektu było wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w narzędzia potrzebne do podnoszenia jakości projektów realizowanych w społecznościach lokalnych. Szkolenie odbyło się między 26 czerwcem a 2 lipcem 2017 w Tõstamaanie, Estonii.

Read more...

 

“Intercultural Education and Youth Work for More Inclusive Europe” | Gruzja, Armenia, Serbia

Stowarzyszenie INPRO było partnerem Armenian Progressive Youth NGO oraz More Mosaic w ramach projektu “Intercultural Education and Youth Work for More Inclusive Europe ”. Działanie składało się z 4 etapów: spotkania w Gruzji rozpoczynającego projektu, szkolenia w Armenii, lokalnych inicjatyw w krajach partnerskich oraz spotkania ewaluacyjnego w Serbii.


Conflict vs Connection | Armenia, kwiecień 2017

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” było partnerem organizacji APY Armenia Progressive Youth w ramach projektu “Conflict vs. Connection: A Practical Training for Young Peace-builders”. Szkolenie skupiało się wokół różnorodności, rozwiązywania konfliktów oraz komunikacji opartej na empatii. Projekt był finansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Szkolenie odbędzie się w Erywaniu w dniach 10 – 17 kwietnia 2017. Read more...


YEE-nclude: inclusion in environmental youth projects | Czechy , kwiecień 2017

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” było partnerem organizacji  Youth and Environment Europe (YEE) w ramach projektu „YEE-nclude: inclusion in environmental youth projects”. Projekt miał na celu wyposażyć uczestników szkolenia w wiedzę oraz umiejętności w temacie inkluzywności, równości, aktywnego uczestnictwa i uczenia się podczas organizacji projektów i działań o charakterze środowiskowym. Projekt był finansowany ze środków programu Erasmus Plus oraz Europejskiej Fundacji Młodzieży Rady Europy.

Szkolenie odbyło się w  Horažďovicach, Czechy w dniach 2-9 kwietnia 2017.  Read more...


 

Developing Cultural Competency | Walia, grudzień 2016

W grudniu 2016, Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” było partnerem organizacji Act Global w ramach projektu “Developing cultural competency”. Projekt pomógł uczestnikom stworzyć narzędzia przydatne w edukacji międzykulturowej oraz rozwinął kompetencje międzykulturowe. Projekt był sfinansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Projekt miał miejsce w Walii (Wielkiej Brytanii) w dnaich 16-23 grudnia 2016.Read more...


Trainers against Discrimination | Niemcy, Gruzja, Chorwacja, lipiec – grudzień 2015

W 2015, Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” było partnerem organizacji Creative Development Center (CDC) w ramach projektu “Trainers Against Discrimination.” Działanie skłało się z 4 etapów.  W ramach szkolenia uczestniczy rozwinęli umiejętności i kompetencje potrzebne do tworzenia gier symulacyjnych i wykorzystywania ich w edukacji antydyskryminacyjnej, w szczególności dotyczącej grup miejszościowych. Projekt był sfinansowany ze środków programu Erasmus Plus. Read more...


Youth Empowerment and Self Entrepreurship | Włochy, listopad 2015

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” było partnerem organizacji Tesori D’Etruria w ramach projektu “Y.E.S. U.S. –Youth Empowerment and Self EntrepreUrShip”. Tematyka projektu dotyczyła problemu bezrobocia wśród młodzieży, a szkolenie miało miejsce w  miejscowości Teverina (Wochy) w dniach 14 – 21 listopada 2015. Projekt był sfinansowany ze środków programu Erasmus Plus. Read more...