Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Lokalna pamięć na granicach karpackich światów

 

Lokalna pamięć na granicach karpackich światów to wymiana młodzieży w formie 12-dniowych warsztatów historii mówionej, która odbędzie się w dniach 6-17 września 2019 w miejscowości Użok na Ukrainie.

W wymianie uczestniczyć będą polscy studenci Instytutu Historii oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ukraińscy studenci z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego. 

Będzie to niezwykła okazja aby poznać Zakarpacie i mikrohistorię jego mieszkańców przy wykorzystaniu metody oral history. Uczestnicy poznają nie tylko warsztat fotografa dokumentalisty, ale także lokalne tradycje i przepiękne miasto Użhorod.

Idea jednoczącej się Europy niestety ciągle swym zasięgiem nie obejmuje wszystkich państw europejskich. Tym samym, pewne przestrzenie i obszary znajdujące się poza granicami Unii Europejskiej są dla jej młodych obywateli nieco egzotyczne, a przez to także nieco mniej dostępne. Co więcej, młodzież z drugiej strony granicy, żyjąca poza Unią Europejską, wskutek reżimów wizowych, różnic ekonomicznych i społecznych ma niestety utrudniony kontakt ze swoimi rówieśnikami z państw unijnych. Badania społeczne i humanistyczne pokazują, że tylko w wyniku kontaktów międzyludzkich i bezpośrednich interakcji poszczególne jednostki są w stanie przełamywać wzajemne uprzedzenia
i stereotypy.

Celem projektu jest  między innymi rozwój personalny młodzieży, rozwój kompetencji międzykulturowych, przełamywanie barier językowych oraz nabywanie umiejętności współpracy międzykulturowej. Uczestnicy wymiany nauczą się także zasad  pracy w zespole i nabędą umiejętności niezbędne podczas wystąpień publicznych.

Praca z nowymi technologiami rozwinie kreatywność uczestników. Niezwykle istotne będzie  zapoznanie się z kulturą, tradycją i historią Polski południowo-wschodniej oraz Zakarpackiej Ukrainy.
Pomoże to nie tylko przełamać wzajemne uprzedzenia, ale także promować współpracę  międzynarodową w ramach programu Erasmus Plus.

 

Projekt jest koordynowany przez nasze stowarzyszenie w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim i Użhorodzkim Uniwersytetem Narodowym.