Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”
(+48) 721 109 179     office@goinpro.org

Integracja Społeczna poprzez Nieformalny Dialog Social Integration 

Długofalowy projekt „Integracja Społeczna przez nieformalny Dialog” jest opata na jednym z flagowych wydarzeń pod hasłem Open Cafe. Spotkania były realizowane jako część innego projektu – Open Rzeszów – który miał początek w 2016 roku.  Skupiały się one wokół integracji cudzoziemców, których coraz więcej w naszym mieście ze względu na pracę czy studia

Open Cafe to nieformalne, otwarte spotkania, dzięki którym w przyjaznej atmosferze i sprzyjających okolicznościach można spotkać nowych ludzi, przełamać stereotypy oraz porozmawiać na bardzo różne tematy. Uczestnicy uczą się również aktywnego słuchania, szacunku do siebie nawzajem i wyrażania swoich opinii.

Spotkania Open Cafe były wielkim sukcesem, dlatego postanowiliśmy promować ten schemat również wśród naszych partnerów zagranicznych pracujących w porównywalnych środowiskach. W rezultacie, wyszliśmy z pomysłem stworzenia długoterminowego projektu, którego celem jest popularyzowanie tej metody. Nasza idea spotkała się z pozytywną opinią Polskiej Agencji Narodowej Programu Erasmus Plus, dzięki czemu otrzymaliśmy dofinansowani na jego realizację.

W ramach projektu, zaplanowaliśmy serię międzynarodowych działań:

  1. Szkolenie przygotowawcze dla wolontariuszy – gospodarzy Open Cafe (Rzeszów, marzec 2019)
  2. Realizacja spotkań Open Cafe w 5 miastach w Europie jednocześnie  (maj – październik 2019)
  3. Szkolenie uzupełniające dla wolontariuszy – gospodarzy Open Cafe (wrzesień 2019)
  4. Wizyta studyjna do jednej z organizacji goszczącej Open Cafe (grudzień 2019)
  5. Kontynuacja spotkań Open Cafe (grudzień 2019 – maj 2020)     

I planujemy osiągnąć następujące rezultaty

– 20 wyszkolonych wolontariuszy z 5 krajów w zakresie organizacji i promocji wydarzeń społeczno-kultorowych, przygotowywaniu programu spotkań i ich prowadzeniu  

– realizacja 200 edycji Open Cafe w 5 krajach, w której uczestniczyć będzie min. 30 osób/ edycję

– publikacja pod tytułem „Jak zorganizować Open Cafe”

– seria filmów przedstawiających realizowaną inicjatywę

 

Więcej informacji już wkrótce.

Partnerzy projektu: