Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Goszczenie Wolontariuszy Europejskich

Możliwość długoterminowego goszczenia wolontariuszy europejskich

Zapraszamy instytucje publiczne oraz pozarządowe  do współpracy z naszym Stowarzyszeniem w ramach Wolontariatu Europejskiego Erasmus Plus. 

Wolontariusz Europejski może pomóc w codziennej pracy organizacji, ożywia pracę instytucji oraz wnosi nowe pomysły działań. W tygodniu wolontariusz pracuje około 30 godzin i w ciągu na przykład 12-miesięcznych projektów ma prawo do 28-dniowych wakacji.

Wszelkie koszty związane z goszczeniem wolontariusza, (koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie, kursy językowe, szkolenia przygotowawcze), oraz koszty goszczenia (administracja, specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy) są pokrywane przez Program Erasmus Plus.

Jesteśmy organizacją posiadającą akredytację Wolontariatu Europejskiego jako organizacja koordynująca, goszcząca i wysyłająca. Dzięki temu, mamy możliwość zaoferowania pomocy organizacjom, które chcą gościć wolontariuszy u siebie.

Jako organizacja koordynująca zobowiązujemy się do:

  1. pomocy w uzyskaniu akredytacji jako organizacja goszcząca
  2. przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
  3. stworzenia ogólnego planu pracy wolontariuszy i załatwienia formalności związanych z pobytem wolontariuszy w Polsce
  4. współpracy w zakresie selekcji kandydatów na wolontariuszy do projektu, biorąc pod uwagę oczekiwania i profil organizacji goszczących;
  5. zarządzania finansami projektu i rozliczenia projektu
  6. nadzorowania projektu w czasie jego realizacji i pomocy przy zapewnianiu wolontariuszom zakwaterowania, kursu językowego, wyżywienia, wypłacenia kieszonkowego i zapewniania udziału wolontariuszy w szkoleniach organizowanych przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus Plus z innymi wolontariuszami;

Jako organizacja goszcząca będziecie zobowiązani do:

  1. stworzenia warunków do pracy dla wolontariuszy przez 30-35 godzin w tygodniu, w tym wspieranie wolontariuszy podczas realizacji obowiązków,
  2. przydzielenia opiekuna (mentora), który odpowiada za indywidualne, językowe i pedagogiczne wsparcie wolontariusza i do którego wolontariusz może się zwrócić z problemami; powinien on pomóc w nawiązaniu kontaktu z lokalną społecznością, poznaniu nowych ludzi, organizacji czasu wolnego;
  3. przygotowania wolontariusza do zadań, które zostaną mu powierzone, a w razie potrzeby, zapewnienia mu kursu wprowadzającego lub podnoszącego kwalifikacje i doskonalącego umiejętności;
  4. uczestniczenia w ewaluacji projektu i przygotowania raportu merytorycznego.

Organizacja goszcząca nie ponosi żadnych kosztów związanych z goszczeniem wolontariusza i koordynacją projektu. Zachęcamy do kontaktu w celu umówienia się na spotkanie i porozmawiania o szczegółach. 

Kontakt: Beata Szmuc, wiceprezes Zarządu beata@goinpro.org / 0048 721 109 179

Przykłady instytucji i projektów goszczenia wolontariuszy w innych miastach:

Wolontariat Europejski (European Voluntary Sevice – EVS) jest częścią Programu Erasmus Plus i jest finansowany przez Komisję Europejską. Wolontariat ten umożliwia młodym osobom w wieku 18-30 lat z krajów Unii Europejskiej (i krajów partnerskich np. Armenii, Gruzji, Ukrainy) w okresie od 2 do 12 miesięcy pracować jako wolontariusze w innym kraju Unii Europejskiej przy społecznych, integracyjnych, ekologicznych, artystycznych, edukacyjnych, informacyjnych oraz przy innych rodzajach projektów prowadzonych przez organizacje goszczące. Wolontariusze mogą być goszczeni przez organizacje pozarządowe, organy samorządu terytorialnego, kluby sportowe, domy kultury, urzędy pracy, domy dziecka bądź każde inne organizacje prowadzące działalność nie nastawioną na zysk.