Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Entreprise Youth Future 2.0 PL

Entreprise Youth Future 2.0

 

Entreprise Youth Future 2.0 PL DO TLUMACZENIAProjekt Enterprise Youth Future 2.0 jest szkoleniem edukacyjnym dla pracowników młodzieżowych (YW – Youth Workers) zaangażowanych w edukację młodzieży. Działanie ma na celu rozwijanie i stymulowanie ducha przedsiębiorczości trenerów młodzieży, który zostanie później przekazany młodym ludziom, zwłaszcza tym z odległych, wykluczonych obszarów. 

Każdy z projektów opartych na mobilności będzie obejmował udział i pracę 30 pracowników młodzieżowych pochodzących z 10 krajów.

1. Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości

W ciągu 7 dni, w lipcu 2019 r . w Rzeszowie, pracownicy młodzieżowi pogłębią wiedzę o przedsiębiorczości, zdadzą sobie sprawę z własnej roli w stymulowaniu osobistej inicjatywy młodzieży oraz tego jak marginalizowane obszary mogą się rozwijać, jeśli młodzież otworzy nowe firmy w danej społeczności.

2. Wizyta studyjna w lokalnych przedsiębiorstwach

We wrześniu 2019 r . w Hadze, Holandii uczestnicy odwiedzą lokalne przedsiębiorstwa, ośrodki edukacyjne, nagrodzoną szkołę z tradycją przedsiębiorczości i będą mieli okazję spotkać lokalnych ekspertów podczas sesji wizyt studyjnych (SV).

Projekt jest inicjowany przez naszą organizację i Internationale Arbeidsvereniging z Holandii i realizowany we współpracy z 8 innymi partnerami.