Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

PRIDE: Promoting Diversity and Inclusive Youth Practices

INPRO  jest partnerem długoterminowego projektu „Pride: Promoting Diversity and Inclusive Youth Practices”. Działanie jest koordynowane przez szwedzką organizację It is organized by the Swedish NGO More Mosaic and the Armenian NGO Armenian Progressive Youth. Long Term Training Course envisages 4 stages: 1. Preparation Meeting in Tbilisi, Georgia (leaders of organizations are invited) 2. Introductory Training

....

Dwie osoby wyjechały na dwuetapowe szkolenie w Armenii i na Litwie

W ramach partnerstwa z litewską organizacją Jaunimo jaunimui iniciatyvaz, dwoje naszych przedstawicieli wyjechało do Armenii i na Litwę by uczestniczyć w projekcie projekcie”Intercultural Education and Youth Work for More Inclusive Europe”. Projekt stawiał sobie za cel osiągnięcie następujących rezultatów: 1. Wprowadzenie międzynarodowych uczestników w tematykę emigracji, imigracji, szeroko pojętej integracji

....

Tradycje, rodzaje, role

„Promowanie równości płci poprzez aktywizację młodzieży i uwzględnianie problematyki płci w pracy z młodzieżą”   W ramach programu przewidziano dwuetapowy projekt przewidujący szkolenie dla pracowników młodzieżowych w Armenii oraz wizytę studyjną w Wielkiej Brytanii. W ramach projektu zajęliśmy się kwestiami płci i szukaliśmy rozwiązań w naszych organizacjach, społeczeństwach i życiu

....

Szkolenie „Wake up. Act. Change”

Szkolenie „Wake up. Act. Change”   Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO było partnerem MTÜ Kalliralli podczas szkolenia „Wake up. Act. Change”. Celem projektu było zachęcenie i umożliwienie młodym pracownikom oraz liderom młodzieżowym podniesienia poziomu oraz jakości uczestnictwa młodzieży w ich lokalnych społecznościach. Kurs szkoleniowy „Wake up. Act. Change” zgromadził 27 pracowników

....

Youth Workers for More Inclusive Europe | Armenia, June 2017

Szkolenie „Pracownicy młodzieżowi dla bardziej zintegrowanej Europy”   Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO było partnerem Aria Progressive Youth dla szkolenia „Pracownicy młodzieżowi dla bardziej zintegrowanej Europy”. Celem tego projektu było dostarczenie pracownikom młodzieżowym wiedzy i umiejętności w zakresie integracji w Europie w celu organizacji jakościowych projektów i działań zapewniających równe wsparcie,

....

YEE-nclude: inclusion in environmental youth projects

YEE-nclude: inclusion in environmental youth projects   Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO było partnerem Youth and Environment Europe (YEE) w ramach projektu “YEE-nclude: inclusion in environmental youth projects”. Celem projektu było wyposażenie osób pracujących z młodzieżą  w wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji projektów i inicjatyw, szczególnie ekologicznych, w sposób zapewniający równy

....

Conflict vs. Connection: A Practical Training for Young Peace-builders

“Conflict vs. Connection: A Practical Training for Young Peace-builders” Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO było partnerem w ramach projektu “Conflict vs. Connection: A Practical Training for Young Peace-builders” . Projekt skupił się wokół różnorodności, transformacji konfliktu oraz komunikacji opartej na empatii. Przez dekady w krajach uczestniczących w programie różnorodność, zamiast dostrzegać jako

....

Relacja ze szkolenia w Walii

W grudniu 2016 roku, INPRO było partnerem Act Global w projekcie pt. “Developing Cultural Competency”. Projekt miał na celu wesprzeć uczestników i wyposarzyć ich w narzędzia przydatne w edukacji międzykulturowej. Szkolenie pozwoliło lepiej zrozumieć jak rozwinąć empatię oraz jak być efektywnym w komunikacji międzykulturowej. Podczas szkolenia poruszonych zostało wiele wątków odnoszących się

....

“Trainers against discrimination”

“Trainers against discrimination”   W 2015 roku INPRO współpracowało z Creative Development Center (CDC) w ramach projektu pt. “Trainers against discrimination”. Projekt składał się z czterech etapów. Pierwszy etap był szkoleniem przygotowawczym dla koordynatorów projektu i miał miejsce w Berlinie w Niemczech w lipcu 2015, spotkanie trwało 4 dni. Następnie, od

....