Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

You(th) in Pictures

You(th) in Pictures to wymiana młodzieży, w której uczestniczyć będzie 25 osób z 5 krajów, które reprezentują organizacje partnerskie projektu. Tygodniowa aktywność odbędzię się w Rzeszowie w maju 2019 r.

Zadaniem uczestników wymiany  będzie  stworzenie wystawy fotograficznej i zorganizowanie wernisażu. Pod kierunkiem trenerów wykonają fotografie, a  wybrane z nich wywołają.  Ekperci i specjaliści będą służyć cennymi radami. Uczestnicy będą również zachęcani do zaangażowania innych młodych ludzi ze społeczności  lokalnej. Rezultatem będą wywołane fotografie, ukazujące problemy, z jakimi boryka się współczesna młodzież oraz sposoby przezwyciężania niektórych trudności, poprzez uczestnictwo w projektach międzynarodowych takich jak wymiany młodzieży.

Projekt został zainicjowany i jest koordynowany przez INPRO, we współpracy z Agrupamento de Escolas de Vilela z Portugalii, Centre Youth Association z Węgier, Bulgarian Youth Forum z Bułgarii i Young Effect Association z Włoch.