Kontakt: office@goinpro.org / (+48) 721 109 179

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO

Podejmowane inicjatywy skupiają się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez nasze projekty i warsztaty staramy się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych kręgów kulturowych, ale także reprezentujących różnorodność pod względem pochodzenia, wieku jak również podglądów i wierzeń.

Nasze działania mają na celu realizację poza formalnych programów edukacyjnych najwyższej jakości. Tworzymy międzynarodowe środowisko, jak i zapewniamy przestrzeń do indywidualnego rozwoju jednostek. Otwieramy na dialog na tematy lokalne, narodowe i międzynarodowe. Prowadzimy również działania w zakresie integracji cudzoziemców mieszkających w Rzeszowie ze społecznością lokalną.

Like Us On Facebook