Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”
(+48) 721 109 179     office@goinpro.org

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Inicjatywy Stowarzyszenia INPRO skupiają się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez nasze projekty i warsztaty staramy się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych kręgów kulturowych, ale także reprezentujących różnorodność pod względem pochodzenia, wieku jak również podglądów i wierzeń.

Otwieramy się na dialog na tematy lokalnenarodowe i międzynarodowe. Prowadzimy również działania w zakresie integracji cudzoziemców mieszkających w Rzeszowie ze społecznością lokalną.