Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”
(+48) 721 109 179     office@goinpro.org

Stowarzyszenie Projektów międzynarodowych „INPRO”

Naszą misją jest podnosić wiarę w to, że międzynarodowe inicjatywy stanowią wartość dodaną i przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Inicjatywy Stowarzyszenia INPRO skupiają się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez nasze projekty i warsztaty staramy się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych kręgów kulturowych, ale także reprezentujących różnorodność pod względem pochodzenia, wieku jak również podglądów i wierzeń. Nasze działania mają na celu realizację poza formalnych programów edukacyjnych najwyższej jakości. Tworzymy międzynarodowe środowisko, jak i zapewniamy przestrzeń do indywidualnego rozwoju jednostek. Otwieramy się na dialog na tematy lokalnenarodowe i międzynarodowe. Prowadzimy również działania w zakresie integracji cudzoziemców mieszkających w Rzeszowie ze społecznością lokalną.

Like Us On Facebook